คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงดำริที่จะประมวลเพลง พระราชนิพนธ์ทุกเพลงที่มีเนื้อร้อง ทั้งภาษาไทยและอังกฤษจำนวนทั้งสิ้น 47 เพลง มาจัดทำในรูปแบบการขับร้องประสานเสียง ซึ่งยังไม่เคยมีการจัดทำอย่างครบถ้วนเช่นนี้มาก่อน

โดยมอบหมายให้ คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ซึ่งเป็นคณะนักร้องประสานเสียงที่มีผลงานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในเวทีการขับร้องประสานเสียงระดับโลกทำการวิจัยและศึกษา เพลงพระราชนิพนธ์อย่างละเอียด ก่อนที่จะเรียบเรียงเสียงประสาน และขับร้อง เพื่อนำออกเผยแพร่ สู่สาธารณชนทั่วไป อันจะเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ปรากฎอยู่ตราบนิจนิรันดร์
สมาชิกคณะนักร้อง   |   คณะทำงาน

เลือกรายชื่อเพลงเพื่อรับฟัง
Large toggle button
00:00 / 00:00
Previous track button Next track button
Small toggle button
1.
Small toggle button
2.
Small toggle button
4.
Small toggle button
5.
Small toggle button
7.
Small toggle button
9.
Small toggle button
11.
Small toggle button
12.
Small toggle button
13.
Small toggle button
15.
Small toggle button
16.
Small toggle button
18.
Small toggle button
20.
Small toggle button
21.
1. สายลม
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
2. ไกลกังวล
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
นายวิชัย โกกิลกนิษฐ (๒๔๖๖ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
3. เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (๒๔๖๕ - ๒๕๔๓)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
ขับร้องเดี่ยวเสียงเทเนอร์ โดย
ศิวกร กิตติวรกุล
ขับร้องเดี่ยวเสียงบาริโทน โดย
ณัฐพล แก้วกาศ
4. แสงเดือน
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
5. ฝัน
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
นายศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ (๒๔๖๔ - ๒๕๒๕)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
6. ราชนาวิกโยธิน
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พลเรือโท จตุรงค์ พันธุ์คงชื่น
พลเรือโท สุมิตร ชื่นมนุษย์ (๒๔๗๗)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
7. ภิรมย์รัก
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พลเรือตรี ปรีชา ดิษยนันทน์ (๒๔๖๖ - ๒๕๓๙)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
8. แผ่นดินของเรา
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (๒๔๖๕ - ๒๕๔๓)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
ขับร้องนำ โดย
ณัฐพล แก้วกาศ
เบญจาภา แดงอินทวัฒน์
วิลาวัณย์ เรืองวราพิชญ์
แวววาว สุริยะรังสี
ศิวกร กิตติวรกุล
เสจ ไชยเพ็ชร
9. ธรรมศาสตร์
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธ์ุ) (๒๔๔๑ - ๒๕๑๕)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
10. ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (๒๔๖๑)
คำร้องภาษาอังกฤษ โดย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
11. Old Fashioned Melody
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาอังกฤษ โดย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
12. ไร้จันทร์ No Moon
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ (๒๔๗๐)
คำร้องภาษาอังกฤษ โดย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
13. ไร้เดือน No Moon
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (๒๔๖๕ - ๒๕๔๓)
หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ (๒๔๖๒ - ๒๕๔๖)
คำร้องภาษาอังกฤษ โดย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
14. เกาะในฝัน Dream Island
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (๒๔๖๕ - ๒๕๔๓)
หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ (๒๔๖๒ - ๒๕๔๖)
คำร้องภาษาอังกฤษ โดย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
15. Echo
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาอังกฤษ โดย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
16. เกษตรศาสตร์
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (๒๔๖๑)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
17. ความฝันอันสูงสุด
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (๒๔๖๕ - ๒๕๔๓)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
18. เราสู้
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
นายสมภพ จันทรประภา (๒๔๖๒ - ๒๕๓๐)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
19. เรา - เหล่าราบ ๒๑
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พันตำรวจเอก วัลลภ จันทร์แสงศรี (๒๔๘๗ - ๒๕๔๗)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
20. รัก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
21. เมนูไข่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดชประกาศการใช้งานคุกกี้

โครงการศิลปะและวัฒนธรรม

©สงวนลิขสิทธิ์ 2561 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)