คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงดำริที่จะประมวลเพลง พระราชนิพนธ์ทุกเพลงที่มีเนื้อร้อง ทั้งภาษาไทยและอังกฤษจำนวนทั้งสิ้น 47 เพลง มาจัดทำในรูปแบบการขับร้องประสานเสียง ซึ่งยังไม่เคยมีการจัดทำอย่างครบถ้วนเช่นนี้มาก่อน

โดยมอบหมายให้ คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ซึ่งเป็นคณะนักร้องประสานเสียงที่มีผลงานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในเวทีการขับร้องประสานเสียงระดับโลกทำการวิจัยและศึกษา เพลงพระราชนิพนธ์อย่างละเอียด ก่อนที่จะเรียบเรียงเสียงประสาน และขับร้อง เพื่อนำออกเผยแพร่ สู่สาธารณชนทั่วไป อันจะเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ปรากฎอยู่ตราบนิจนิรันดร์
สมาชิกคณะนักร้อง   |   คณะทำงาน

เลือกรายชื่อเพลงเพื่อรับฟัง
Large toggle button
00:00 / 00:00
Previous track button Next track button
Small toggle button
1.
Small toggle button
2.
Small toggle button
3.
Small toggle button
4.
Small toggle button
9.
Small toggle button
10.
Small toggle button
11.
Small toggle button
12.
Small toggle button
13.
Small toggle button
14.
Small toggle button
15.
Small toggle button
16.
Small toggle button
17.
Small toggle button
18.
Small toggle button
20.
Small toggle button
21.
Small toggle button
22.
1. แสงเทียน
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
2. ยามเย็น
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
3. สายฝน
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
4. ใกล้รุ่ง
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (๒๔๖๑)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
5. ชะตาชีวิต H.M. Blues
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (๒๔๖๑)
คำร้องภาษาอังกฤษ โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
6. ดวงใจกับความรัก
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
7. มาร์ชราชวัลลภ
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พันตรี ศรีโพธิ์ ทศนุต
แก้ไขทำนองให้เข้ากับคำร้อง โดย
พระเจนดุริยางค์
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
8. อาทิตย์อับแสง
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
9. เทวาพาคู่ฝัน
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
10. Sweet Words
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาอังกฤษ โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
11. มหาจุฬาลงกรณ์
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา (๒๔๕๖ - ๒๕๕๐)
นายสุภร ผลชีวิน (๒๔๕๙ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
12. แก้วตาขวัญใจ
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
เสจ ไชยเพ็ชร
13. พรปีใหม่
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
14. Love Over Again
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาอังกฤษ โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
15. ยามค่ำ
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
16. ยิ้มสู้
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
17. I Never Dream
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาอังกฤษ โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
18. ลมหนาว
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา (๒๔๕๖ - ๒๕๕๐)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช
19. ศุกร์สัญลักษณ์
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาไทย โดย
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (๒๔๔๘ - ๒๕๔๐)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดช และ วันชนะ สมภักดี
20. Oh I Say
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาอังกฤษ โดย
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (๒๔๔๘ - ๒๕๔๐)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
21. Can’t You Ever See
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙)
คำร้องภาษาอังกฤษ โดย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ (๒๔๕๒ - ๒๕๓๖)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
รามอน โมลินา ลีเฮาโก จูเนียร์
22. ค่ำแล้ว
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๔๗๐ - ๒๕๕๙) คำร้องภาษาไทย โดย
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา (๒๔๕๖ - ๒๕๕๐)
เรียบเรียงเสียงประสาน โดย
อธิชัย ตระกูลเดชประกาศการใช้งานคุกกี้

โครงการศิลปะและวัฒนธรรม

©สงวนลิขสิทธิ์ 2561 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)